Arvalla 4.0 – En smidigare lösning till ett lägre pris

Välkommen till Arvalla, vi erbjuder en lösning som gör ditt arbete smidigare till ett pris som är hälften av vad våra konkurrenter tar.

Förenklar och organiserar

Prosoft ökar produktiviteten, mäter prestanda i produktionen och ökar spårbarheten.

Teknik och Funktion

ProSoft är baserat på öppna programvaror. Det är lätt att ta in programmerare eftersom all källkod är tillgänglig. Inga dyra licenser eller sekretessavtal behövs.

Ett billigare alternativ

Teknisk flexibilitet till låg kostnad är alltså två nyckelkomponenter tillsammans med en stor mängd utvecklingskapacitet som på kort tid kan medverka vid utvecklingssprintar.