Vår produkt

Vår filosofi är att så långt det är möjligt använda Open Source programvara, och vi har system som går i daglig drift i både samhällsviktiga funktioner som företagsspecifik digitalisering.

Ett billigare alternativ

Vi har utvecklat ett grundläggande biblotek i Ubuntu. Ubuntu är ett fritt operativsystem som är baserat på linuxkärnan. Det här innebär att kunderna inte behöver betala för operativsystem utan bara för arbetet vi utför.

Förenklar och organiserar

Arvalla Software är en hybrid-programvara i moduler som digitaliserar hela produktionskedjan. Genom att använda digitala lösningar kan man öka transparansen och lönsamheten i verksamheten.

Teknik och Funktion

Den digitala utvecklingen går i en rasande takt, därför är behovet att kommunicera med många omkringliggande system stort. Med REST API löser vi att kunderna kan flytta önskad information mellan olika datasystem.

Varför ska du välja oss?

Vi är stolta över att digitalt kunna binda samman produktionen från start till mål, med fokus på ökad lönsamhet i företagen, visualisera produktflöde och ge rätt information till alla i företaget i realtid.

100% Digitalt

Vi programmerar alla våra lösningar och servrar som vi installerar hos kunderna.

Kundanpassade lösningar

Alla lösningar vi erbjuder ser väldigt olika ut, funktioner och utseende styrs efter kundens behov.

Behovsstyrd utveckling

Vid behov utvecklar vi hårdvara för att lösa kundernas problem.

Visualisering

Vi löser kundernas behov av att se alla utrustningar på ett och samma ställe.

Våra anställda

Jag, Thomas Wildig startade Arvalla 2011 och allt eftersom företaget har växt har jag haft möjlighet att ta in mer hjälp och kunskap. Idag har båda mina barn börjat arbeta för Arvalla, vilket är roligt då båda är kunniga inom sina områden. Vi har ett bra samarbete och vår fördel är att vi kompletterar varandra.

Philip WildigMontör

Philip är en ambitiös och driven person, som arbetar med att installera tekniska lösningar ute hos kunderna.

Philip WildigMontör

Philip är en ambitiös och driven person, som arbetar med att installera tekniska lösningar ute hos kunderna.

closepopup
Thomas WildigVD & Ägare

Thomas är säljare och projektledare på Arvalla. Thomas är en målmedveten person har många bollar i luften.

Thomas WildigVD & Ägare

Thomas är säljare och projektledare på Arvalla. Thomas är en målmedveten person har många bollar i luften.

closepopup
Rebecca WildigMarknadsföring

Rebecca är en framåt och glad person som har hand Arvalla och projektens marknadsföring. Rebecca publicerar artiklar ni kan läsa på Mynewsdesk.

Rebecca WildigMarknadsföring

Rebecca är en framåt och glad person som har hand Arvalla och projektens marknadsföring. Rebecca publicerar artiklar ni kan läsa på Mynewsdesk.

closepopup

Nyhetsartiklar

På Mynewsdesk kan ni läsa våra artiklar där vi berättar mer om de olika projekten vi har.

Pågående projekt

Här kan du läsa mer om projekt som Arvalla är delaktig i.

 • Odling 4.0

  Odling 4.0 är ett EIP (Europeiskt Innovations Projekt) finansierat av EU’s Jordbruksfond via Jordbruksverket. Projektet drivs av Arvalla tillsammans med 11 partners och är ett innovationsprojekt som löper under 3 år.

  Projektet digitaliserar lantbruksverksamheter och ökar lönsamheten genom att visualisera svaga delar i produktionsflödet (Pareto principen). Ledningen kan fokusera på det som är värdeskapande och hållbart tack vare att Odling 4.0 ger information som ökar resursutnyttjandet.

  Odling 4.0 kommer att i projektform utveckla en digital informationskedja för primärproduktionen. Insamlad från drönare, mobil, eller sensorer.

  Ett mål är att vi ska öka digitaliseringen inom livsmedelsproduktionen. Vi ska knyta samman informationsflödet från odling till konsument. För många odlare är dagens digitaliseringslösningar för dyra och för krångliga, och vi vill skapa en enkel hantering för odlaren. Ett annat mål är att öka lönsamheten för primärproduktion.

  Syftet är att öka kunskapen kring digitaliseringen och förenkla handhavandet av informationsinsamlingen.

  I projektet använder vi oss av testpiloter för att få fram det perfekta kundintresset. Är du lantbrukare och tycker detta låter intressant? Tveka då inte på att kontakta oss för att ansöka om att få bli testpilot. En stor möjlighet för dig att utan kostnad få vara med och använda och utveckla framtidens produkt under 3 år.

 • Odlande stadsbasarer

  Arvalla deltar i ett innovationsarbete kring närodlat och ökad självförsörjning inom primärproduktionen samt urban odling. Arvalla är även biträdande projektledare och samordnare mellan Stockholm, Landskrona och Helsingborg. Målet med medverkan är att få ökad kunskap inom urban odling och utveckla programvara för användning i kommande anläggningar.

  Odlande Stadsbasarer 3.0 är ett partnerskap

  Offentlig-Privat-Ideell-Innovation samverkan (OPIIS) bestående av sociala företag, odlingsföretag, fastighetsägare/utvecklare, kommun och teknikbolag. Vårt mål är att investera i en väsentlig utökning av de lovande urbana året runt odlingar som testades i UDI2, det kommer att göras i fyra olika stadsmiljöer i Sverige, Stockholm/Högdalen/Kista, Helsingborg och Landskrona.

  Outnyttjade ytor

  Totalt innebär detta att ytor på uppemot 5000 kvm kan förberedas för installation och odling kan startas. Odlingarna sker i outnyttjade lokaler och utnyttjar innovativ teknik för att åstadkomma helt kontrollerade miljöer. I projektet utvecklas dessa innovationer för att kunna nyttja “halvfabrikats plantor”. Som utgångspunkt i odlings systemen samt nya förädlings- och distributions/marknadskanaler för att nå lokala och regionala marknader. 

  Att skapa efterfrågan 

  Utöver att verifiera installationens funktionalitet i nära industriell skala ska affärsmodellen vidareutvecklas och valideras, nya odlande företag attraheras/startas och organisation samt resurser för varaktig och storskalig drift utformas. Metoden bidrar på ett betydelsefullt sätt till att möjliggöra och främja en innovativ, utmaningsdriven plattform för stadsutveckling. 

  I synnerhet sker detta genom att

  • Möjliggöra lokal livsmedelsproduktion med minimal miljöpåverkan tack vare drift i symbios med stadens resursflöden (lokaler, värme, vatten, logistik).
  • Utgöra unika, konsument engagerande integrationsmodeller för bostadsområden och industriella resurscentra.
  • Genom socialt företagande erbjuda jobbtillfällen för människor som står långt från arbetsmarknaden. 
  • Höja värdet i kommersiella lokaler genom ökad attraktivitet och hållbarhet.

  En hållbar lösning

  För konsumenterna i närområdet erbjuds närodlade, miljösmarta grönsaker av bästa kvalitet. En hållbar lösning hela vägen får frö till tallrik. Odlande stadsbasarer erbjuder konsumenter, restauratörer, caféer och butiker platsodlade, miljösmarta produkter av hög kvalité. Hållbarheten står alltid i fokus. Odlande Stadsbasarer har som övergripande mål att minska matsvinnet i produktionsledet genom odling on demand.

 • RewardHeat

  Varje år slösas mängder av energi bort genom att outnyttjade värmeflöden inte tas omhand. Inom EU handlar det om ca 340 terawattimmar varje år som skulle kunna användas på ett bättre sätt. Energin kommer från datahallar, kylmaskiner, industrier och returvärme på fjärrvärmenätet.

  Arvalla AB och Indepro AB är två innovationsföretag som deltar i REWARDHeat, ett samarbets- och utvecklingsprojekt skapat för att utveckla teknik inom lågtemperatur områden. I projektet visar vi upp demonstrationsanläggningar där lågtempererad värme återanvänds, säger Thomas Wildig projektledare på Arvalla.

  Husen vi bor i blir allt mer resurseffektiva och använder mycket lite energi för uppvärmning med allt lägre temperatur, och i takt med att husen byggs tätare behöver de också kyla sommartid.

  REWARDHeat har fokus på låga temperaturer under 50 grader. I Sverige har vi stora mängder energi med låga temperaturer som idag används sparsamt, vilket gör att det finns en stor utvecklingspotential. Vårt fokus är 2 demonstrations områden, ett i Helsingborg och ett i Mölndal. Båda områdena har systemlösningar vilka förstärks och vidareutvecklas i REWARDHeat projektet.

  REWARDHeat startade 1 oktober 2019 och pågår i fyra år, till September 2023

  Totalt är det åtta länder som visar upp sina systemlösningar, tillsammans med 28 partners. Projektet finansieras inom ramen för Horisont 2020 med en budget på 19 miljoner euro.

  Partners

  Projektet koordineras av Accademia Europea Di Bolzano, baserat i Italien, och involverar ytterligare 27 partners från 10 europeiska länder:

  A2A Calore & Servizi SRL, Italy
  Aalborg Universitet, Denmark
  Albertslund Kommune, Denmark
  Artelys, France
  Arvalla AB, Sweden
  Dalkia, France
  Danfoss A/S, Denmark
  Electricite de France, France
  Energie Plus Concept GmbH, Germany
  Enisyst GmbH, Germany
  Euroheat & Power, Belgium
  European Heat Pump Association, Belgium
  Fundacion Cartif, Spain
  HAWK Hochschule Fur Angewandte Wissenschaft Und Kunst Fachhochschule, Hildesheim/Holzminden/Gottingen, Germany
  Hochschule Fur Technik Stuttgart, Germany
  Hulleras Del Norte SA, Spain
  Indepro AB, Sweden
  IVL Svenska Miljoeinstitutet AB, Sweden
  KWA Contracting AG, Germany
  Ljeciliste Topusko, Croatia
  Mijnwater BV, Netherlands
  Ochsner Process Energy Systems GmbH, Austria
  RINA Consulting SPA, Italy
  Sampol Ingenieria Y Obras S.A. Spain
  Sveuciliste U Zagrebu, Fakultet Strojarstva I Brodogradnje, Croatia
  Thermaflex International Holding B.V. Netherlands
  Vattenfall Warme Hamburg GmbH, Germany

 • SAM - Smart asset manangement

  Syfte

  SAM tillför kommunala-energiföretag samverkan med andra kollegor och en innovations-process, samt nya affärsmodeller som drivs av ett kluster av företag i teknikens framkant, och högskolor.

  Företagen har spetsteknik och måste i sin tur samverka med kompletterande lösningar, inom t ex IoT, sensorer och AI. Ett nytt innovations- och exportekosystem byggs i branschens exportförening Sweheat & Cooling.

  Mål och resultat

  Utveckla delsystem-lösningar testa och verifiera prototyper, i samverkan kravställande fjärrvärmebolag och företagen. Få systemmodellen utvärderad, och bekräftad av kravställarna samt forskare.

  Ta fram prototyper för alla 4 delområden i SAM modellen, och få dem verifierade, inom prediktiv tillståndsanalys, inklusive analys och beslutstöd. Prototyper med nya material, t ex kolfiber, för relining av sektioner i ledningsnät, effektstyrningsmodell för optimering av ledningsnät.

  Slutligen ta fram en prototyp som identifierar systemsvaga byggnader, kopplat till energiberäkningsprogram för åtgärder. Samtliga klara för en testmarknadsföring och kommersialiseringsfas.

  Planerat upplägg och genomförande

  Digitaliserat prediktivt underhåll, med mätmetoder, sensorer och beslutsstödsystem genomförs i Helsingborg, Uppsala.

  Datorstödd totaloptimering, från produktion till kund, dess nytta och dess konsekvens i ökade belastning på distributionsnätet genomförs i Lund.

  Selektiva renovering med hjälp av nya material, förstudier och demo installation genomförs i Göteborg, samt flygburen termografering för att tidigt upptäcka läckor i distributionssystemet.

  Visualiserade och integrerade, digitaliserade förbättringsprocesser, i samverkan mellan nätägare och fastighetsägare genomförs i Gävle med stöd från Göteborg/Helsingborg.

 • TermoNet

  Projektägare för TermoNet är Högskolan Halmstad, akademin för företagande, innovation och hållbarhet. Här finns stor erfarenhet inom områdena innovationsvetenskap och energisystem.

  TermoNet ska bidra med ökad samverkan och teknisk integrering inom energibranschen. Utifrån en kombination av teknisk och organisatorisk innovation bedöms projektet ha god potential att kunna bidra till minskad klimatpåverkan genom ökad effektivisering inom energisektorn.

  Det är även positivt att projektet bygger kapacitet till ökad systemintegrering i en bransch som präglas av segmentering såväl tekniskt som organisatoriskt.

  En global utmaning är att försörja befolkningen med värme & kyla utan växthusgasutsläpp utan överuttag av naturresurser och med begränsad kapitalinsats. Värme och kyla utgör hälften av Europas totala energiförbrukning.
  En ny lösning är hybrid som tar de bästa delarna av de dominerande svenska systemen fjärrvärme, kyla och värmepumpar.

  Målet är att fånga spillvärme, oavsett temp och frikoppla utbudet från efterfrågan i tid och plats.

 • Hållbar utveckling Nynäshamn

  Nynäshamns kommun vill bygga bästa möjliga förutsättning för att lokala smaker, produkter och tjänster ska nå fler. Det gör vi nu genom projektet Hållbar utveckling Nynäshamn. Målet är att förkorta distributionsvägen från jord till bord, skapa ett rikare näringsliv, med ökad handel och ett lokalt hållbart kretslopp genom nätverkande, företagsanalyser, kompetensutveckling, en digital plattform och en ny modell för upphandling av livsmedel.

  Projektet vänder sig främst till företag med anknytning till de gröna näringarna, livsmedelsförädling- och produktion, handel och besöksnäring, men alla som har intresse av att verka för det hållbara och stärka det lokala är välkomna.

  Aktiviteterna inom ramen för projektet ska leda till att de deltagande företagen upplever att de får ett större nätverk och en ökad kompetens och förståelse kring frågor som rör hållbar utveckling, men också att de ska ha utvecklat företagets strategier och planer utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

  I dagsläget har ett 50-tal företag visat intresse för projektet. Inom kort kommer vi publicera deltagande företag här.

  Vill du också vara med, eller bara veta mer?
  Kontakta oss om du är intresserad och vill veta mer så bokar vi ett möte på en tid som passar dig/ditt företag.

  Projektet möjliggörs genom medel från Europeiska socialfonden och utförs i samarbete med företag från Södertörn, Campus Nynäshamn och Upphandling Södertörn.