Arvalla 4.0

Arvalla utför idag både konsult och utvecklingsuppdrag och har medverkar i innovations-utvecklingsprojekt, kundbasen är idag bredare och vi har kunder både inom ”Food Tech” och energisektorn.

Vi har under de senaste åren deltagit i flera större event och arrangemang inom Food Tech där vi positionerat och ”pitchat” vår programvara för nätverk och Food Tech paneler. Vi har fått mycket positiva återkopplingar och satsar därför nu på primärproduktionen av livsmedel, och livsmedelsindustrin med den unika hybrid som våra lösningar är.

Vi är stolta över att digitalt kunna binda samman produktionen från start till mål, med fokus på ökad lönsamhet i företagen, visualisera produktflöde och ge rätt information till alla i företaget i realtid.

Vi bidrar inte bara till ökad produktivitet utan också till att spårbarhet genom förädlingen från jord till bord, när vi digitaliserar använder vi databaser med unika identiteter (uuid). För den vanliga användaren så låter det kanske underligt, men den som är lite insatt i hur data flyttas i förädlingskedjan så innebär det mycket stora förenklingar och förbättringar.

Vi har deltagit i projektet Matlust innovationspilotsprogram i Södertälje under 2016, och i Food Tech dagarna både 2016 – 2019 i Stockholm.

Tillsammans med Nya Rågsveds Folkets Hus, Stockholms Stad + 16 partners till är vi med i det Vinnova stödda projektet Odlande Stadsbasarer, med inomhusodling i Högdalen och Landskrona.

Vi biträder med projektledning och utveckling av stödsystem för odling, och innovationsföretag inom inomhusodling i Sverige. Projektet ligger väl i linje med Regerings Livsmedelsstrategi för Sverige som kom i februari, där urban odling är en tillgång för ökad närproduktion och sysselsättning, samt digital-teknikutveckling.

Vi deltar också i Horizon projektet REWARDHeat där vi skall installera och testa innovativa lösningar för att kunna utnyttja mer värme med låga temperaturer och samla mätdata.

Arvalla är också stödmottagare i det av Jordbruksverket finansierade EIP projektet, Odling 4.0 som startat med 12 deltagare, 4 kravställande primärproducenter deltar och ett stort antal följare. Vi arbetar hårt med att under 2020 få installationer och programvara på plats så att vi under följande period kan fokusera på att förbättra och utveckla funktionalitet, och sprida resultaten.

  • Vi har utvecklat digital mätutrustning baserad på Open Source för att mäta värmetransporthastigheten i marken så att man kan dimensionera borrhålslager för värmepumpar.
  • Sedan fick vi uppdrag att utveckla ett energiledningssystem stora fastighetsägare baserad på Open Source för energieffektivisering, som sedan såldes, finns idag i Sverige och Tyskland.
  • Nya uppdrag kom och vi påbörjades digitalisering i ett livsmedelsföretag med en länk mellan maskiner och ekonomisystem i små och medelstora företag, för att få överblick och bättre ekonomisk styrning.
  • Första programvaran installerades och driftsattes, i ett packeri för potatis, byggt för små och medelstora företag.
  • För att sprida lösningarna lämnades en innovationsansökan in tillsammans med 4 primär-producenter, för att utveckla digitala lösningar som ökar lönsamheten i bolagen.
  • Nu har vi gått varvet runt och får in nya uppdrag inom energisektorn och utvecklar tjänster och programvara för kreativa fastighetsbolag och innovativa lösningar.