Allavra Software programvara

Mjukvaran består av WEB baserade lösningar i Open Source, även program för Internet of Things är utvecklat så att vi via olika kommunikations lösningar kan få in information enkelt och kostnadseffektivt. 

All data lagras hos kunden och är kundens egendom, vi utvecklar inte molnlösningar där kunden sedan får betala för att använda sin data, däremot tar vi betalt för drift och uppdateringar av programvarulösningen om kunden inte har en egen driftorganisation.

Web-sidor PHP

PHP:s är ett programmeringsspråk som normalt används för att bygga kundlösningar som kopplas upp över internet. Vi använder den senaste tekniken som gör det möjligt att följa med vad som händer oavsett om man använder mobiltelefon eller bordsdator, HTML5 är en sådan tekniklösning, kunderna är normalt inte så intresserade men för den insatta är det intressant.

HTML5 inkluderar tekniker för ljud, video, grafik och webbapplikationer, såväl som text och bild, som D3.js för att rita interaktiva grafer.

Apache

Apache är webbserver för webbsidorna och kopplar upp mot databasen. Apache är väl beprövad och erkänt. Apache är en fri webbserver utvecklad av Apache Software Foundation. Det är världens mest använda webbserver och finns tillgänglig till många operativsystem, bland andra FreeBSD, GNU/Linux och Windows. 

Apache introducerades 1995 och baserades på populära NCSA HTTPd 1.3 och är nu den mest använda webbservern i världen. Den används i strax över 60% av Internets webbservrar (räknat i antal domännamn). Apache webbserver används av 56,28% av den totala registrerade svenska domäner (Svensk Internetstatistik).

Ett billigare alternativ

Vår filosofi är att använda programvara med teknisk flexibilitet till låg kostnad tillsammans med utvecklingskapacitet som på kort tid kan medverka vid utvecklingssprintar.

Det gör vi möjligt via öppenhet och god kontakt med våra kunder, vi bygger stabila digitala lösningar för primärproduktionen, livsmedels och energiföretag.

Det gör att vi kan koppla upp oss och följa mat-produktionen, slutkunderna få all information via QR kod och samtidigt stödja företag som agerar klimatmässigt och hållbart.

Digitalisering ökar Sveriges konkurrenskraft inom livsmedel, lönsamheten och minskar svinn, ökar produktiviteten och spårbarheten i alla led fram till konsument.

Att det fungerar med ett kontinuerligt flöde av information är tack vare unika identiteter på alla produkter och alla bearbetningar som sker.

Här är vår mjukvara som vi kallar Prosoft i framkant och använder bara unika identiteter i databaserna (uuid) och replikerande servrar som utan avbrott avlöser varandra vid minsta problem eller krasch.

Förenklar och organiserar

Allavra Software är en hybrid-programvara i moduler som digitaliserar hela produktionskedjan. Genom att koppla ihop IT-system med maskiner både stationära och mobila. För att öka produktiviteten, mäta prestanda i produktionen, och öka spårbarheten.

Vår programvara kan kopplas ihop med ERP system som finns på marknaden. Allavra Software hämtar och lämnar data för att ge stöd för styrning och verksamhetsplanering och beslutsunderlag vid förändringsbehov.

Allavra Software mäter produktionsflöden i fabriken uppkopplat eller trådlöst, hela flödet kommer upp digital på skärm där man kan se både vad som producerats, vad som sker just nu och om så önskas kommande produktionssteg.

Allavra Software jobbar i realtid men också i flexibla moduler som att samla information i växthus på plantornas tillväxt, öka informationsflödet för bättre planering och ökad konkurrenskraft.

Teknik och funktion

Allavra Software är baserat på öppna programvaror. Det är lätt att ta in programmerare eftersom all källkod lagras i Git (det är ett versionshanteringsprogram som skapades 2005 för att hantera källkoden till Linuxkärnan. Linus Torvalds ansåg att inget av de alternativ som fanns att tillgå räckte till vad gäller funktion eller prestanda) och är tillgänglig. Inga dyra licenser eller sekretessavtal behövs. Det gör det snabbt och enkelt att komma igång med utvecklingsarbetet.

Digitaliseringen sker snabbt och är under ständig utveckling och nya funktioner och behov uppstår dagligen så flexibilitet är ett nyckelord liksom öppna plattformar som kan prata med alla. Gårdagens stängda programvaror leder inte längre utvecklingen, de var bra under en tid då datorerna behövde en gemensam standard, nu behöver allt vara uppkopplingsbart.

Allavra Software har en unik ställning då vi är både öppna och kan bygga systemlösningar som håller över tid med låg kostnad som ökar lönsamheten hos kunderna.