2023

 • Fortsatt utvecklingsuppdrag av mätningsutrustning till frilandsodlingar fukt och
  temperatur för ökad
  informationsinsamling i lantbruket.
 • Fortsatt arbete med Horizon 2020 projektet REWARDHeat som leds av Accademia
  Europea Di Bolzano, Italien.
 • Arbete med slutrapporten för TermoNet.
 • Utvecklingsarbete med LED odlingssystem och idrifttagning av automatiserad
  vertikalodling.
 • Utvecklingsarbete med nyutvecklat affärskoncept för minskad köttanvändning inom
  offentliga måltider.
 • Utvecklingsarbete med nya odlingstekniker inom Skogens Mat konceptet.

2022

 • Fortsatt utvecklingsuppdrag av mätningsutrustning till frilandsodlingar fukt och
  temperatur för ökad informationsinsamling i lantbruket.
 • Fortsatt arbete med Horizon 2020 projektet REWARDHeat som leds av Accademia
  Europea Di Bolzano, Italien.
 • Fortsatt arbete med TermoNet ett projekt inom industriell forskning för fjärrvärme och
  geoenergi lösningar för ökad användning av värme och kyla i urbana miljöer.
 • Konsultarbete med närodlat för Nynäshamns kommun, avslutades med utveckling av
  programvaran MATCRAFT för skolbarn.
 • Konsultuppdrag ansökan för jordbruksföretag till Jordbruksverkets utvecklingsprogram
  EIP.
 • Utvecklingsuppdrag för livsmedelsföretag, programvara och hårdvara för mätning av
  produktion i förpackningskedjan och kostnadsutfall jmf med offert.
 • Utredningsarbete för odlingsutrustning inomhus samt demonteringsarbete.
 • Konsultarbete för plats och sensorbaserad precisionsstyrning av insatsstyrd odling.

2021

 • Utvecklingsuppdrag av mätningsutrustning till frilandsodlingar fukt och temperatur för ökad
  informationsinsamling i lantbruket.
 • Energieffektiviseringsuppdrag med installation av värmepumpar och ackumulatortankar i
  flerbostadshus och borrning av 5 energibrunnar x 310 meter. Allt från installation och inkoppling till
  värme och varmvatten.
 • Utredning av geoenergikyla till två kontorshus för ett börsnoterat fastighetsbolag, med ett
  behov av 800 kW kyleffekt, dels i form av frikyla för baslast och kylkompressorer till
  toppeffekten ca 25 energibrunnar x 300 meter.
 • Medverkan i TermoNet ett projekt inom industriell forskning för fjärrvärme och geoenergi
  lösningar för ökad användning av värme och kyla i urbana miljöer under 2021 och 2022, Läs mer
 • Utvecklingsuppdrag för mätning av energiförbrukning och laddning av Sveriges första
  autonoma robot för lantbruket, med fokus på lökodlingar under 2021 och 2022, Läs mer
 • Utvecklingsuppdrag i samverkan med SLU, RISE och Södervidingegård framtagning av
  singularizerad ogräsbekämpning i täta bestånd av radodlade grödor för maskinell skörd.

2020

 • Utvecklingsuppdrag av ny IPIO modul med multifunktionella kommunikationsgränssnitt, LoRa, GSM och CAN-bus för ökad digitalisering inom primärproduktionen
 • Konsultarbete med utvecklingsuppdrag åt Spisa Smaker AB
 • Arvalla övertar rollen som stödmottagare i det av Jordbruksverket finansierade innovationsprojektet EIP Odling 4.0 2020 02 – 2022 12, Läs mer
 • Arvalla vann upphandling om effektmätningsmodul för kursutvärderingar åt Företagsakademin
 • Arvalla utvecklar nya digitala lösningar inom projektet Hållbar utveckling Nynäshamn, Läs mer

2019

 • Konsultarbete åt Sweheat & Cooling inom Viable Cities
 • Konsultarbete åt Öresundskraft inom energiutredningar
 • Arvalla deltar i projektet Odlande Stadsbasarer 3.0 2019 05 – 2021 10, Läs mer
 • Utredningsarbete innovationssystem åt Spisa Smaker AB
 • Förstudie geoenergianläggning i Eskilstuna åt BRF
 • Ansökningsarbete med Vinnova UDI projekt åt Halmstad Högskola m.fl.
 • Konsultarbete åt Invest Stockholm Business Region AB
 • Arvalla deltar i Horizon 2020 projektet REWARDHeat 2019 10 – 2023 09 som leds av Accademia Europea Di Bolzano, Italien, Läs mer

2018

 • Projektarbete åt IVL inom Naturvårdverksfinansierat projekt
 • Besiktningsarbete FV åt Stella & Percy Tamms Benevolent Stiftelse
 • Test av solelektricitetspaneler åt Kista Galleria KB
 • Förstudieprojekt åt Spisa Smaker AB inom EU jordbruksfond
 • Programvaruutvecklingsarbete för Agortus AB av dokumentationshanteringsdatabas web baserat för bedömning och rapporter till internationella sortägare (fröodling).
 • Inomhusklimatmätare leverans till Helsingborgsstad
 • Konsulttjänster åt Invest Stockholm Business Region AB projekt City Fresh
 • Inomhusklimatmätare leverans till Region Uppsala
 • Arvalla deltar i projektet Smart Asset Management 2018 12 – 2020 12, Läs mer

2017

 • Konsultuppdrag åt Rågsveds Service o Evenemang AB inom Grön Lots projektet
 • Förstudie åt Värmek/FVU AB ansökan inom Naturvårdsverket Grön infrastruktur
 • Projektarbete åt IVL inom delprojekt företagsintervjuer
 • Ansökningsarbete åt L.E.Vegetables AB för Naturvårdsverket
 • Projektarbete Odlande Stadsbasarer åt Invest Stockholm Business Region AB
 • Installation klimatanläggning åt Stella & Percy Tamms Benevolent Stiftelse
 • Marknadsundersökning åt Strusoft AB inför Vinnova ansökan
 • Konsultarbete för föreningen Sweheat & Cooling.
 • Energibesiktning åt Saltå Kvarn AB

2016

 • Order på databasöverföring åt KFAB inom temperaturmätning
 • Inomhusklimatmätare lveverans till Sollentuna Kommun
 • Utvärderingsuppdrag Invest Stockholm Business Region AB
 • Konsultuppdrag åt Strusoft AB ansökan för utvecklingsprojekt
 • Inomhusklimatmätare leverans till Swegon AB
 • Utredningsuppdrag åt Stendörren AB av klimatanläggningar
 • Projektledningstjänster åt Invest Stockholm Business Region AB inom klimatsäkra odlingssystem i industriområden
 • Konsultuppdrag åt Strusoft AB ansökan för utvecklingsprojekt
 • Konsultuppdrag åt Värmek/FVU AB ansökan Horizon 2020 FV i industriparker
 • Konsultuppdrag åt Stella & Percy Tamms Benevolent Stiftelse utredningar av energi och klimatsystem i byggnad
 • Förstudie åt Nordic Pool kundportal och prototyp av bokningskalender

2015

 • Klimatanläggning installation för 3PM Gruppen
 • Konsultarbete åt Cloudberry Communication energiutredning
 • Konsultarbete åt Pahlen AB projektledning ansökan
 • Inomhusklimatmätare leverans till EON AB
 • Projektarbete åt IVL inom Öppen kommunikation smart FV
 • Projektarbete åt Lövhagen Mark o Trädgård AB markbehållare tvätt och underhålls kunder i Sverige, Läs mer

2014

 • Bergvärmeanläggning installation åt Fastighetsbolaget Stendörren AB
 • Inomhusklimatmätare leverans till Eskilstuna kommun