Odling 4.0’s informationsrobot

I vår tidigare artikel skrev vi om hur en robot påverkar våra dagliga arbeten och hur framtiden kan komma att se ut tack vare robotar. Ett brett ämne som är otroligt intressant. Idag vill vi istället berätta mer om vilken typ av robot vi använder oss av i vårt innovationsprojekt Odling 4.0. Vi håller på att utveckla en så kallad informationsrobot, som ska hjälpa oss att öka lönsamheten inom primär odling.

Tillsammans med en av våra projektpartners, Alfred Pedersen & Son, utvecklar vi en robot för digital insamling av tomaters tillväxt, blomning och fruktsättning. Utvecklingsarbetet utförs i samarbete med Ekobot AB och Wanjet AB.

Vi vill digitalisera beräkningar för bevattning och näringstillskott för de olika raderna med tomatplantor. Tack vare digitaliseringen får vi fram större precision och mer spårbar data samt minskar produktionsbortfall och får en mindre miljöpåverkan.

Mer information om tomatplantans utveckling över odlingssäsongen ger oss bättre kunskap som gör att man kan jämföra olika år, spåra förändringar i utvecklingen och ge återkoppling till växtförädlarna. Samtidigt kan man öka möjligheterna till att bättre förstå om åtgärder i produktionen ger ökat värde när man systematiskt samlar in och lagrar information i stora mängder.

Under augusti 2020 startade vårt första utvecklingssteg där roboten skannade och fotograferade stammen på 18 tomatplantor. Detta steg gjorde vi hos Alfred Pedersen & Son som driver Sveriges största tomatodling, som omfattar totalt 16 hektar växthusodling i Trelleborg. På stammarna togs ca 80 000 bilder, med en datamängd på 86 GB.

Tack vare dessa bilder ser vi utvecklingen på plantan genom att vår programvara analyserar 3D bilderna som roboten samlar in. Nästa steg är att repetera detta varje vecka och sedan spara all den informationen i databasen. När dessa steg är klara beräknas kommande behov av vatten och näring som sedan överförs till bevattningsautomatiken. Alla steg sker digitalt från vår programvara direkt till bevattningsautomikens programvara.

Med vår teknik får man fram en sammanhängande informationskedja som i alla steg dokumenteras och blir spårbara från planta till skörd. Som vi nämnt tidigare eftersträvar vi högre precision, ökad spårbarhet, förståelse och kunskap med målet att öka lönsamheten.

Arbetar du inom primärodling och tycker vårt projekt låter intressant? Då kan du ansöka om att få bli testpilot i projektet Odling 4.0, mer om detta kan du läsa på vår hemisida https://odling40.com/