Robot i det dagliga arbetet

Företag börjar mer och mer använda sig av robotar i det dagliga arbetet, kanske du arbetar på ett företag där man tar hjälp av en robot vid vissa moment?

En anledning till varför företag använder sig av en robot är för att minska skador på personalen, speciellt där man använder stora maskiner och skaderisken är hög. Genom att använda en robot vid dessa moment behöver man inte tänka på alla olyckor som kan ske. En robot är till stor hjälp vid enformigt och farligt arbete.

I stora produktioner har man använt sig av robotar i många år. Om man tittar på företag som tillverkar bilar, så använder de robotar till nästintill alla moment där delar ska monteras ihop. Hade man inte använt sig av robotar hade det inte varit möjligt att tillverka lika stor mängd. Roboten arbetar extremt fort och det tar mindre än en dag att bygga en bil.

En robot kan utföra enormt mycket olika uppgifter, men framförallt så kan en robot hjälpa till att utveckla världen till något bättre. Som att användas till forskning, hjälpa läkare vid operationer, skickas upp till rymden osv, listan kan göras lång. Vi vill självklart inte att roboten ska byta ut alla våra arbeten. Utan att en robot ska vara ett komplement till de svåra och enformiga uppgifterna samt till att utvärdera och samla in information åt företag.

Likadant som att stora bilföretag använder sig av en robot när de bygger och gör säkerhetskontroller på bilar, använder vi på Odling 4.0 en annan typ av robot för att öka lönsamheten. Vi använder oss av en robot som samlar information, för att du inom primärproduktionen skall kunna mäta hur dina grödor växer och t ex kunna räkna ut hur mycket näring de behöver. Att mäta, dokumentera och räkna ut recept för tillväxt tar tid, i istället kan vi skörda och sälja de grödor som är klara för leverans. Eftersom roboten gör beräkningar optimerar det tillväxt och minimerar användandet av gödningsmedel. Det ger lägre kostnad, högre avkastning och ökar lönsamheten. Det är vad vi strävar mot i Odling 4.0.

Förhoppningen är att robotar kan hjälpa oss människor utveckla produkter, företag och idéer. En robot kommer inte att ta våra arbetet, utan snarare skapa fler tjänster på arbetsmarknaden då fabriker kan bli mer avancerade och använda sina resurser på ett bättre och mer effektivt sätt.

Vi tycker att robotar är otroligt spännande och vi längtar efter att få se hur framtiden ser ut. Vill ni läsa mer om våra storys får ni gärna följa vår kanal där vi uppdaterar mer om vårt innovationsprojekt Odling 4.0.

You may also like...

Popular Posts