Robot i det dagliga arbetet

Företag börjar mer och mer använda sig av robotar i det dagliga arbetet, kanske du arbetar på ett företag där man tar hjälp av en robot vid vissa moment?

En anledning till varför företag använder sig av en robot är för att minska skador på personalen, speciellt där man använder stora maskiner och skaderisken är hög. Genom att använda en robot vid dessa moment behöver man inte tänka på alla olyckor som kan ske. En robot är till stor hjälp vid enformigt och farligt arbete.

I stora produktioner har man använt sig av robotar i många år. Om man tittar på företag som tillverkar bilar, så använder de robotar till nästintill alla moment där delar ska monteras ihop. Hade man inte använt sig av robotar hade det inte varit möjligt att tillverka lika stor mängd. Roboten arbetar extremt fort och det tar mindre än en dag att bygga en bil.

En robot kan utföra enormt mycket olika uppgifter, men framförallt så kan en robot hjälpa till att utveckla världen till något bättre. Som att användas till forskning, hjälpa läkare vid operationer, skickas upp till rymden osv, listan kan göras lång. Vi vill självklart inte att roboten ska byta ut alla våra arbeten. Utan att en robot ska vara ett komplement till de svåra och enformiga uppgifterna samt till att utvärdera och samla in information åt företag.

Likadant som att stora bilföretag använder sig av en robot när de bygger och gör säkerhetskontroller på bilar, använder vi på Odling 4.0 en annan typ av robot för att öka lönsamheten. Vi använder oss av en robot som samlar information, för att du inom primärproduktionen skall kunna mäta hur dina grödor växer och t ex kunna räkna ut hur mycket näring de behöver. Att mäta, dokumentera och räkna ut recept för tillväxt tar tid, i istället kan vi skörda och sälja de grödor som är klara för leverans. Eftersom roboten gör beräkningar optimerar det tillväxt och minimerar användandet av gödningsmedel. Det ger lägre kostnad, högre avkastning och ökar lönsamheten. Det är vad vi strävar mot i Odling 4.0.

Förhoppningen är att robotar kan hjälpa oss människor utveckla produkter, företag och idéer. En robot kommer inte att ta våra arbetet, utan snarare skapa fler tjänster på arbetsmarknaden då fabriker kan bli mer avancerade och använda sina resurser på ett bättre och mer effektivt sätt.

Vi tycker att robotar är otroligt spännande och vi längtar efter att få se hur framtiden ser ut. Vill ni läsa mer om våra storys får ni gärna följa vår kanal där vi uppdaterar mer om vårt innovationsprojekt Odling 4.0.

Effektivisering i primärproduktionen

Vi på Odling 4.0 vill hjälpa dig att fokusera på rätt sak. Det är nämligen vanligt att man lägger ner mycket tid på det som skulle kunna automatiseras inom odlingen. Men när allt man odlat är klart, finns det då tillräckligt mycket kunder till allt du har odlat och till rätt pris? Idag slängs allt för mycket på grund av att det inte blir sålt, eller att det blir sålt till ett lågt pris. Dåligt för både ekonomin och miljön, och inte lönsamt enligt oss.

Alla vet att det är en stor osäkerhet i den här branschen när det kommer till försäljning och utfallet kan pendla mellan 70–100%. Med odling 4.0 minskar du risken för att få ett dåligt resultat.

Målet för Odling 4.0 är att du som lantbrukare ska ha alla dina produkter sålda när de skördas. Med projektets innovativa dataprogram kan du i god tid se när dina produkter är redo att skördas och även hur stor skörden blir. Du kan digitalt uppdatera dina leverantörer hur mycket produkter du har till försäljning och när de är redo att levereras.

Målet är att när du skördar vet du exakt vart dina varor skall och du kan fokusera på att odla mer istället för att slänga det som inte har blivit sålt.

Odling 4.0 kommer att i projektet utveckla en digital informationskedja för primärproduktionen. Information insamlas från drönare, mobil, robot & QR kod. Projektet digitaliseras delar av lantbrukets verksamheter och visualisera svaga delar i produktionsflödet (Pareto principen). Du kan fokusera på det som är värdeskapande och hållbart tack vare att Odling 4.0 ger information som ökar resursutnyttjandet.

Ofta fastnar man i sina vanliga rutiner för att det är enkelt och man har arbetat på samma sätt under många år. Tänk om man istället kunde jobba mera effektivt, hade vi inte velat det då? Alla vill vi väl att vårt arbete ska vara mer lönsamt?

Vi på Odling 4.0 erbjuder dig att utan kostnad få testa vår produkt under 2 år. Du får möjligheten att få vara med och utveckla våra system för att det ska vara 100% anpassat för just dig som kund.

Vill du var med och utveckla marknadens nya produkt? Välkommen in på odling40.com för att läsa mer om vårt innovationsprojekt.