Effektivisering i primärproduktionen

Vi på Odling 4.0 vill hjälpa dig att fokusera på rätt sak. Det är nämligen vanligt att man lägger ner mycket tid på det som skulle kunna automatiseras inom odlingen. Men när allt man odlat är klart, finns det då tillräckligt mycket kunder till allt du har odlat och till rätt pris? Idag slängs allt för mycket på grund av att det inte blir sålt, eller att det blir sålt till ett lågt pris. Dåligt för både ekonomin och miljön, och inte lönsamt enligt oss.

Alla vet att det är en stor osäkerhet i den här branschen när det kommer till försäljning och utfallet kan pendla mellan 70–100%. Med odling 4.0 minskar du risken för att få ett dåligt resultat.

Målet för Odling 4.0 är att du som lantbrukare ska ha alla dina produkter sålda när de skördas. Med projektets innovativa dataprogram kan du i god tid se när dina produkter är redo att skördas och även hur stor skörden blir. Du kan digitalt uppdatera dina leverantörer hur mycket produkter du har till försäljning och när de är redo att levereras.

Målet är att när du skördar vet du exakt vart dina varor skall och du kan fokusera på att odla mer istället för att slänga det som inte har blivit sålt.

Odling 4.0 kommer att i projektet utveckla en digital informationskedja för primärproduktionen. Information insamlas från drönare, mobil, robot & QR kod. Projektet digitaliseras delar av lantbrukets verksamheter och visualisera svaga delar i produktionsflödet (Pareto principen). Du kan fokusera på det som är värdeskapande och hållbart tack vare att Odling 4.0 ger information som ökar resursutnyttjandet.

Ofta fastnar man i sina vanliga rutiner för att det är enkelt och man har arbetat på samma sätt under många år. Tänk om man istället kunde jobba mera effektivt, hade vi inte velat det då? Alla vill vi väl att vårt arbete ska vara mer lönsamt?

Vi på Odling 4.0 erbjuder dig att utan kostnad få testa vår produkt under 2 år. Du får möjligheten att få vara med och utveckla våra system för att det ska vara 100% anpassat för just dig som kund.

Vill du var med och utveckla marknadens nya produkt? Välkommen in på odling40.com för att läsa mer om vårt innovationsprojekt.

You may also like...

Popular Posts